کوئرستین

کوئرستین

به خاطر داشتن توانایی در رفع میزان بسیار زیادی از رادیکال‌های آزاد مضر که در طول تمرینات سنگین تجمع می یابند، در ترویج مبارزه علیه شروع خستگی عضلانی ورزشکاران توجه زیادی را به خود جلب کرده است.؛
سیستم ایمنی بدن

سیستم ایمنی بدن

سیستم ایمنی بدن با گذشت ۲۰ سال، شواهد به دست آمده که سیستم ایمنی و دفاعی آنتی اکسیدانی در بهبود، ریکاوری و سلامت ورزشکاران نقش دارند؛ به طور کلی، تمرین شدید با مدت متوسط، عملکرد ایمنی را توسعه می دهد. با این حال، تمرینات با شدت بالا و طولانی مدت، به طور منفی بر سرکوب

سیستم غدد درون‌ریز

سیستم غدد درون‌ریز

سیستم غدد درون‌ریز سیستم غدد درون‌ریز، یک سیستم پیچیده قدرت است که انواع هورمون را در پاسخ به تمرین و در دوره‌های ریکاوری پیرو  تمرین ترشح می‌کنند. هورمون هایی همانند،  کورتیزول، اپی نفرین، نورو اپی نفرین، تستوسترون،  هورمون رشد و IGF-1  ( فاکتور رشد شبه انسولینی-۱ )، همگی جزئی از سیستم غدد درون‌ریز این سیستم

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنتی اکسیدان‌ها گروه دیگری از مواد غذایی هستند که در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ان، تمامی انواع استرس از جمله تمرین رادیکال های آزاد را تولید می کنند. رادیکال‌های آزاد به سلامت سلول های سراسری بدن آسیب می رساند آنتی اکسیدانها موادغذایی هستند که رادیکال‌های آزاد

حفاظت مفصل ورزشکاران

حفاظت مفصل ورزشکاران

حفاظت مفصل ورزشکاران حفظ سلامت مفصل و پرهیز از درد یا آسیب مفصلی مزمن، برای ورزشکاران تمامی سنین مهم است. هیچ امری نمی تواند بیشتر از درد مزمن یا آسیب طولانی مدت که صد درصد از تمرین ورزشکار جلوگیری می‌کند تمرین را مختل و بهبود در عملکرد را تغییردهد. یکی از متداول ترین آسیب های

ریکاوری کوتاه مدت و بلند مدت

ریکاوری کوتاه مدت و بلند مدت

ریکاوری کوتاه مدت و بلند مدت تمرین کردن برای قدرت و استقامت ورزشکاران شامل، تحت فشار گذاشتن بدن از طریق تمرینات برنامه ‌ریزی شده، اجازه می‌دهد تا بدن ریکاوری و سازگار شود. انواع گوناگون فشار، جهت ایجاد سازگاری های ویژه همانند: تغییرات در قدرت، توان، سرعت، آستانه اسید لاکتیک یا ظرفیت اکسیداتیو استفاده می‌شود، در