محاسبه چربی مورد نیاز روزانه ورزشکاران استقامتی

محاسبه چربی مورد نیاز روزانه ورزشکاران استقامتی

محاسبه چربی مورد نیاز روزانه ورزشکاران استقامتی در ورزشکاران استقامتی، چربی مورد نیاز معمولاً پس‌ از تعیین کربوهیدرات و پروتئین مورد نیاز محاسبه می‌شود. کربوهیدرات‌ها سوخت اصلی ورزش‌های استقامتی به شمار می‌رود و از پروتئین‌ها نیز برای ترمیم بافت‌های عضلانی پس ‌از فعالیت‌های طولانی‌ مدت، به‌ ویژه ورزش‌هایی که در آن وزن بدن حمل می‌شود،

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی ازآنجا که بدن برای تولید انرژی به چربی متکی است و انرژی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی زیاد است، ممکن است به ‌غلط چنین تصور شود که چربی دریافتی باید اهمیت زیادی در رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی داشته باشد. معدود مطالعاتی نشان داده‌اند تمرین‌های استقامتی باعث سازگاری‌های متابولیکی می‌شوند که بدن