ارتباط بین شدت فعالیت ورزشی و متابولیسم چربی ها

ارتباط بین شدت فعالیت ورزشی و متابولیسم چربی ها

ارتباط بین شدت فعالیت ورزشی و متابولیسم چربی ها تولید انرژی هنگام فعالیت ورزشی به ویژه فعالیت شدید، در درجه اول به در دسترس بودن کربوهیدرات وابسته است. زمانی که ذخایر کربوهیدرات کاهش می یابد، شدت فعالیت ورزشی نیز کاسته می‌شود. با کاهش شدید فعالیت ورزشی، سهم چربی‌ها در تامین انرژی افزایش می‌یابد. تصور می

بتا بلاکرها

بتا بلاکرها

بتا بلاکرها طبقه ای از داروها هستند که گیرنده های بتا آدرنرژیک را بلوک (مسدود) می کنند و مانع از پیوند کاتکولامین ها (برای مثال نوراپی نفرین و اپی نفرین) با آنها می شوند. به طور کلی، بتا بلاکرها توسط متخصصان قلب و عروق تجویز می شوند تا گروه زیادی از بیماری‌های قلبی عروقی مثل

پاسخ تستوسترون به فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت

پاسخ تستوسترون به فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت

  پاسخ تستوسترون به فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت نشان داده شده است که یک جلسه تمرین ورزشی مقاومتی به افزایش بارز غلظت محیطی تستوسترون و بسیار بیشتر از میزان استراحتی آن در مردان شده است. با وجود این، در مقایسه با آزمودنی هایی (مردان و زنان) که دست کم ۲ سال سابقه کار با

مطالعات در زمینه HMB

مطالعات در زمینه HMB

مطالعات در زمینه HMB بتا – هیدروکسی – بتا – متیل بوتیرات (HMB)، مشتق از اسید آمینه لوسین و متابولیت آن، آلفا – کتوایزوکپروآت است. ماده نیروزای که شهرت زیادی به ویژه در میان بدنسازان دارد، که اعتقاد دارند HMB آثار آنابولیکی و لیپولیتیک ای – هر دو – را دارد. پژوهشهایی در دسترسی که

مشکلات فیزیولوژیکی و عملکردی وابسته به کاهش وزن سریع

مشکلات فیزیولوژیکی و عملکردی وابسته به کاهش وزن سریع

مشکلات فیزیولوژیکی و عملکردی وابسته به کاهش وزن سریع متاسفانه برخی ورزشکاران برای کاستن سریع وزن خود دست به اقدام‌های مانند آب نخوردن و انجام فعالیت ورزشی با لباسهای مخصوص پلاستیکی می‌زند که جریان هوا را در سطح بدن کاهش می‌دهند. همزمانی این دو اقدام پیامدهای خطرناک به دنبال دارد. چنانچه ۱ تا ۲ درصد

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم هنگام فعالیت های ورزشی خیلی شدید عمدتاً در اثر افزایش اسید لاکتیک موجود در عضله و کمتر شدن PH عضله، یون هیدروژن انباشته می گردد. افزایش اسیدوز درون سلولی به کاهش نیروی تولیدی می انجامد که احتمالاً دلیل آن اختلال در زوج تحریک انقباض و چرخه پلی ارتباط و مهار