اهمیت سدیم و پتاسیم برای ورزشکاران استقامتی

اهمیت سدیم و پتاسیم برای ورزشکاران استقامتی

اهمیت سدیم و پتاسیم برای ورزشکاران استقامتی سدیم و پتاسیم به دلیل نقش‌های بسیار ارزشمندشان هنگام فعالیت ورزشی استقامتی به‌ عنوان اصلی‌ترین املاح معدنی شناخته شده‌اند. سدیم، یکی از الکترولیت‌های برون سلولی، با همکاری پتاسیم، یکی از الکترولیت‌های درون سلولی، عمل می‌کنند تا هنگام فعالیت ورزشی طولانی ‌مدت، تعادل مایعات را در سرتاسر بدن برقرار