آنمی فقر آهن در ورزشکاران

آنمی فقر آهن در ورزشکاران

آنمی فقر آهن در ورزشکاران آهن یکی از رایج ترین مکمل هایی است که ورزشکاران آن را مصرف می کنند. متاسفانه، این ماده معدنی خاص اغلب به درستی درک نمی شود. گزارشات زیادی که در آن ورزشکاران مکمل های آهن را بدون توجیه بالینی مصرف کرده‌اند شده است، که می‌تواند برای آنها مضر و سلامتی

مطالعاتی درباره مقادیر مصرف کافئین

مطالعاتی درباره مقادیر مصرف کافئین

مطالعاتی درباره مقادیر مصرف کافئین پژوهشگران محدوده مطالعاتی آثار مقادیر گوناگون کافئین را بر عملکرد ورزشی (یا ظرفیت استقامتی) مطالعه کردند. در یک بررسی، دوچرخه سواران، ۳ مقدار مختلف کافئین یا دارونما را یک ساعت پیش از رکاب زنی تا درماندگی تا حدود ۸۰ درصد Vo2max دریافت کرده‌اند این مقادیر عبارت بودند از صفر میلی

پیامدهای سلامتی رفتارهای وابسته به اختلالات خوردنی

پیامدهای سلامتی رفتارهای وابسته به اختلالات خوردنی

  پیامدهای سلامتی رفتارهای وابسته به اختلالات خوردنی پیامدهای تغذیه ای، بهداشتی و عملکردی رفتارهای وابسته به اختلالات خوردن ای یک ورزشکار تابعی از شدت و مدت زمان رفتارهای اختلال خوردن و نیز به نیازمندی های فیزیولوژیکی ورزشی مربوط بستگی دارد. برای مثال، فردی که در کاهش شدید انرژی درگیر می‌شود یا به مدتی طولانی

تغذیه ورزشکاران در سفر

تغذیه ورزشکاران در سفر

تغذیه ورزشکاران در سفر چنانچه ورزشکاری برای تفریح و مسابقه به مسافرت برود، باید برای حفظ تمرین منظم و رژیم غذایی تلاش نماید. ورزشکاران سطح جهانی باید اصول کلیدی سازگاری بیشتر با محیط های جدید را شناسایی کرده، فشارهای تغذیه ای مرتبط با خوردن در محیط های نا آشنا را کاهش داده و آهنگ شبانه