جذب ویتامین ها

جذب ویتامین ها

جذب ویتامین ها بیش ترین جذب ویتامین در ژوژنوم و ایلئوم انجام شده و به طور معمول فرآیندی غیرفعال (انتشار) است. ویتامین های محلول در چربی (A,D,E,K) همراه با اسیدهای چرب جذب می شوند. در داخل انتروسیت ها به شیلو میکرون ها ملحق می شوند و زمانی که بخشی از باقی مانده شیلومیکرونی به کبد

جذب چربی ها

جذب چربی ها

جذب چربی ها بخش اعظم چربی رژیم غذایی را تری گلیسیرید ها (تری آسیل گلیسرول ها) تشکیل می دهند. طبیعت آب گریز به بروز مشکلاتی در هیدرولیز و جذب آن منجر می شود.  به جز هیدرولیز جزئی تری گلیسیرید های حاوی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه با لیپاز دهانی، بیشتر چربی های رژیم غذایی دست نخورده

جذب پروتئین ها

جذب پروتئین ها

جذب پروتئین ها – جذب اسید آمینه ها و پپتیدها چند نوع مختلف از انتقال دهنده های اسید آمینه های وابسته به سدیم وجود دارند که برخی اختصاصی اند، اما بیشترآنها جنبه عمومی دارند و در انتقال برخی مواد با سایرین همپوشانی دارند. برای مثال، انتقال دهنده های دیگری وجود دارند که آمینه های اسیدی،

جذب کربوهیدرات ها

جذب کربوهیدرات ها

  جذب کربوهیدرات ها کربوهیدرات اصلی رژیم غذایی نشاسته است. نشاسته پلیمری گلوکزی است که عمدتاً از غلات (برای مثال گندم) و ریشه سبزیجات (برای مثال سیب زمینی) به دست می آید. دی ساکارید های ساکاروز (از شکر خیزران) که حاوی گلوکز فروکتوزند و لاکتوز از شیر که حاوی گالاکتوز و گلوکز است نیز از

هضم چربی ها

هضم چربی ها

  هضم چربی ها معمولاً حدود ۳۵ درصد کالری مصرفی از چربی ها تامین می شود. چربیها و کربوهیدراتها منابع اصلی تولید انرژی در بدن به شمار می روند. ارزش کالری یآی چربی ها ۹ کیلو کالری به ازای هر گرم است. بنابراین، فرد ۷۰ کیلوگرمی سالم باید روزانه ۹۰ تا ۱۰۰ گرم چربی مصرف

هضم پروتئین ها

هضم پروتئین ها

  هضم پروتئین ها حدود ۱۵ درصد از کالری مصرفی رژیم غذایی باید از پروتئین ها تامین شود. این مقدار در مقایسه با کربوهیدرات ها ناچیز است ، زیرا اسید آمینه ها ( منومرهای سازنده پروتئین ها ) در بدن در درجه اول برای بازسازی عضلانی استفاده می شوند تا برای تولید انرژی . پروتئین