خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی

خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی

خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی بر خلاف آثار منفی خوردن چربی هنگام فعالیت ورزشی استقامتی، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خوردن تری گلیسریدهای زنجیره متوسط (MCTs) می‌تواند برای ذخیره نگه‌داشتن ذخایر کربوهیدراتی آندوژنز (درون ‌زا) و افزایش عملکرد استقامتی مفید باشد. ادعا شده ‌است تری گلیسریدهای زنجیره متوسط می‌توانند به همان سرعت گلوکز درون‌ زا

اهمیت ویتامین‌های C و E برای ورزشکاران استقامتی

اهمیت ویتامین‌های C و E برای ورزشکاران استقامتی

اهمیت ویتامین‌های C و E برای ورزشکاران استقامتی معلوم شده ‌است ویتامین‌های C و E بالقوه از آنتی ‌اکسیدان ها هستند و به مبارزه با آسیب اکسایشی می‌پردازند که می‌توانند هنگام فعالیت‌های ورزشی استقامتی شدید رخ دهند. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ویتامین C و E همسو با یکدیگر کار می‌کنند و ویژگی‌های آنتی ‌اکسیدانی