اهمیت مکمل بورون برای ورزشکاران قدرتی توانی

اهمیت مکمل بورون برای ورزشکاران قدرتی توانی

اهمیت مکمل بورون برای ورزشکاران قدرتی توانی بورون یکی از املاح کمیاب غیرضروری است که در غذاهایی مثل میوه‌ها، انواع دانه‌ها و خشکبار یافت می‌شود. در سال ۱۹۸۷، مطالعه‌ای گزارش کرد مصرف مکمل بورون موجب افزایش مقادیر تستو‌سترون در انسان می‌شود که پس ‌از آن به‌ سرعت مورد توجه ورزشکاران قدرتی و توانی قرار گرفت.

 چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

 چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی ورزشکاران قدرتی توانی هنگام عملکرد ورزشی شان، چربی بسیار کمی می‌سوزانند. اعمال عضلانی نیرومندی که از سوی ورزشکاران قدرتی توانی انجام می‌شود، انرژی مورد نیازشان از راه دستگاه‌های انرژی فسفاژن و بی‌هوازی تأمین می‌شود. آن‌ها برای تولید ATP به فراخوان چربی‌ها متکی نیستند، ولی آیا به آن معنی است

خوردن پروتئین در دوره بازیافت پس ‌از فعالیت ورزشی

خوردن پروتئین در دوره بازیافت پس ‌از فعالیت ورزشی

خوردن پروتئین در دوره بازیافت پس‌ از فعالیت ورزشی فعالیت ورزشی بسیار شدید و تمرین‌های قدرتی، سنتز پروتئین در عضلات را تحریک می‌کنند. در پاسخ به این فشار بدنی، اسیدهای آمینه از مخزن‌های آزاد اسیدهای آمینه موجود در پلاسما و فضاهای سلولی بدن آزاد می‌شوند. برای تأمین نیازهای اساسی متابولیک بافت عضلانی، ترمیم آسیب ناشی

تأثیر ارگوژنیک اسیدهای آمینه های تکی بر رشد و تکامل عضله

تأثیر ارگوژنیک اسیدهای آمینه های تکی بر رشد و تکامل عضله

تأثیر ارگوژنیک اسیدهای آمینه های تکی بر رشد و تکامل عضله همواره بین محققان و ورزشکاران این سوال به وجود می آید، آیا اسیدهای آمینه تکی بر رشد و تکامل عضله تأثیر ارگوژنیک دارد؟؟ رسماً ادعا شده ‌است خوردن اسیدهای آمینه یا گروهی از اسیدهای آمینه خاص موجب افزایش قدرت و گسترش عضلات می‌شود. نشان‌

پروتئین مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

پروتئین مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

پروتئین مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی با شدت‌های زیادی که ورزشکاران قدرتی توانی روزانه تمرین می‌کنند، بدن و عضلات اسکلتی آن‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. این چالش پارگی هایی در عضلات اسکلتی ایجاد می‌کند که ترمیم و بازسازی بعدی بافت را تحریک می‌کند. اسیدهای آمینه‌ای که در بدن سنتز می‌شوند یا از هضم و

انرژی مورد نیاز هنگام تمرین ها و مسابقات ورزشکاران قدرتی و توانی

انرژی مورد نیاز هنگام تمرین ها و مسابقات ورزشکاران قدرتی و توانی

انرژی مورد نیاز هنگام تمرین ها و مسابقات ورزشکاران قدرتی و توانی انرژی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی و توانی از یک جلسه تمرین تا یک مسابقه رقابتی تا حد زیادی فرق می‌کند. جلسات تمرینی می‌تواند تا چند ساعت به درازا بینجامد، در حالی‌ که عملکرد در یک مسابقه ممکن است تنها چند ثانیه یا چند