هموستاز و یکپارچگی دستگاه های بدن

هموستاز و یکپارچگی دستگاه های بدن

هموستاز و یکپارچگی دستگاه های بدن محیط داخلی بدن برای زنده ماندن فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم که بر ترکیب مایع برون سلولی که سلولهای بدن در آن شناورند تأثیر بگذارند. دستگاه های کنترل فیزیولوژیایی تلاش می‌کنند ترکیب مایع برون سلولی را که محیط داخلی نیز می‌نامند حفظ کند. همه این فرایندها با هم باعث برقراری هموستاز

سیستم ایمنی و بیش تمرینی

سیستم ایمنی و بیش تمرینی

یکی از پیامدهای جدی بیش تمرینی تاثیر منفی آن بر سیستم ایمنی بدن است. تمرین بیش از حد عمل طبیعی سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد و بدن ورزشکار را که دچار بیش تمرینی شده است، مستعد عفونت می سازد.؛
سنتز پروتئین

سنتز پروتئین

در فرد بزرگسال ۷۰ کیلوگرمی به طور متوسط روزانه تقریبا ۴۰۰ گرم پروتئین سنتز می شود که از این میان، ۷۰ گرم از اسید آمینه های رژیم غذایی تامین می گردد.؛
تعادل مایعات بدن

تعادل مایعات بدن

هنگام فعالیت ورزشی در گرما میزان تعریق افزایش می یابد تا خنک کنندگی تبخیری زیاد شود. مقدار تعریق از ورزشکاری تا ورزشکار دیگر فرق می‌کند ولی عموماً مقدار آن یک لیتر در ساعت است.؛
گلیکولیز

گلیکولیز

گلیکولیز عبارت است از تجزیه گلوکز و گلیکوژن در غیاب اکسیژن می باشد.؛
اثرات بیش تمرینی

اثرات بیش تمرینی

بیشتر علائمی که در نتیجه بیش تمرینی ایجاد می شوند را، مجموعا سندروم بیشتر تمرینی می نامند و فقط بعد از اختلال در عملکرد فرد مشخصی میشود.؛