مکمل سازی کراتین

مکمل سازی کراتین

مکمل سازی کراتین متوسط غلظت PC در عضلات معادل ۱۲۵ میلی مول به ازای هر کیلوگرم عضله خشک است، اما این مقدار می‌تواند دامنه‌ای بین ۹۰ تا ۱۶۰ میلی مول به ازای هر کیلوگرم عضله خشک فرق کند. در مقایسه با مردان، غلظت کراتین در زنان تا حدودی بیشتر است و در مقایسه با غیر

واژهای مرتبط با وضعیت آهن Fe

واژهای مرتبط با وضعیت آهن Fe

  واژهای مرتبط با وضعیت آهن Fe فریتین فریتین به عنوان یک پروتئین ذخیره کننده آهن در کبد، طحال و مغز استخوان و تنها به مقدار کمی در خون یافت می شود. تصور می شود مقدار آن در خون نسبتی برای مقدار ذخیره شده در کبد، طحال و مغز استخوان باشد، بنابراین آزمایش فریتین خون

مطالعات انجام شده در زمینه مکمل BCCAs

مطالعات انجام شده در زمینه مکمل BCCAs

مطالعات انجام شده در زمینه مکمل BCCAs تعدادی از شواهد قابل توجه وجود دارد که BCCAs می توانند از تخریب پروتئین و آسیب عضلانی در طول تمرین جلوگیری کنند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که مصرف مکمل قبل از تمرین با BCCAs، می‌تواند نشانگرهای آسیب عضلانی همانند کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز را در ورزشکاران تمرین

عصاره ی چای کردایسپس

عصاره ی چای کردایسپس

عصاره ی چای کردایسپس CS یک قارچ وحشی کشف شده در ارتفاعات چین، عصاره چای کردایسپس CS در طب چینی جهت محافظت ریه ها از نوعی بیماری به مدت طولانی استفاده می شده است. عصاره چای کردایسپس به ندرت در طبیعت یافت می‌شود و شکل وحشی آن بسیار گران قیمت است. عصاره چای کردایسپس معمولاً

ثاثیر داروها بر هضم و جذب مواد غذایی

ثاثیر داروها بر هضم و جذب مواد غذایی

ثاثیر داروها بر هضم و جذب مواد غذایی داروهای خاصی نیز می توانند بر هضم و جذب مواد غذایی اثر داشته باشند. آنتی بیوتیک ها، میکروفلورای (باکتری) روده را که در فرایندهای هضم و جذب کمک کننده هستند و حتی در ساخت مواد غذایی ویژه نظیر ویتامین B12 نقش دارند، تخریب می کنند. داروهای آنتی

تستوسترون

تستوسترون

تستوسترون – ساخت و ترشح تستسترون میزان تستسترون در خون افراد مذکر در سه دوره از زندگی نسبتاً بالاست: دوره جنینی دوره نوزادی دوره بزرگسالی غلظت تستسترون در جنس مذکر از هفته هشتم جنین شروع به افزایش نموده و قبل از تولد کاهش می یابد. سپس در دوره نوزادی مجدداً سطح آن بالا رفته و