واژه هایی برای چربی ها

واژه هایی برای چربی ها

واژه هایی برای چربی ها واژه هایی ممکن است برای نشان دادن چربی های موجود در فهرست غذاهای مختلف استفاده شوند مانند : چربی های حیوانی یا روغن ها، لیپیدها، روغن های غیراشباع، چربی‌های اشباع، چربی ها یا روغن های گیاهی، اسیدهای چرب. چربی های اشباع  و غیر اشباع هرچند مهمترین پیام این مطلب برای

ارتباط بین عملکرد مواد مغذی و اکسیژن

ارتباط بین عملکرد مواد مغذی و اکسیژن

  ارتباط بین عملکرد مواد مغذی و اکسیژن بدون شک فعالیت می تواند وضعیت آهن خون را تغییر دهد که این وضعیت نیز سبب تغییر عملکرد بدنی می شود. مطالعه روی ۷۴۷ ورزشکار و ۱۰۴ غیر ورزشکار نشان داد، ورزشکاران استقامتی سطوح هماتوکریت و هموگلوبین کمتری نسبت به ورزشکاران توانی و ترکیبی دارند. مطالعه مذکور

بتا آلانین

بتا آلانین

بتا آلانین بتا آلانین یک اسید آمینه است که به طور طبیعی در بدن سنتز می شود، بنابراین عنصری ضروری در رژیم غذایی نیست. این اسید آمینه، همانند اعمالی که بسیاری از اسیدهای آمینه در بیوسنتز پروتئین ها و آنزیم های اصلی دارند، نقش ندارد. اما به سنتز کارنوزین کمک می‌کند که یک  دی پپتید

عواملی که بر شاخص گلایسمیک غذا تاثیر می گذارد

عواملی که بر شاخص گلایسمیک غذا تاثیر می گذارد

عواملی که بر شاخص گلایسمیک غذا تاثیر می گذارد عواملی که بر GI یک غذا تاثیر می گذارند عبارتند از: اندازه ذره غذا، ساختار بیوشیمیایی، کربوهیدرات (نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین) و وجود چربی، قند، پروتئین و فیبر. ۱. ذره غذا، پردازش غذا از ذره غذا می کاهد و کار را برای آنزیم‌های گوارشی برای دستیابی

مطالعات انجام شده در زمینه کراتین

مطالعات انجام شده در زمینه کراتین

مطالعات انجام شده در زمینه کراتین پژوهش های علمی ثابت کرده اند که مصرف مکمل کراتین موجب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد فسفوکراتین عضله میشود. ورزشکارانی که رژیم های غذایی با گوشت و ماهی کم مصرف می کنند یا کسانی که سبزیخوار هستند، به طور معمول افزایش بیشتری را در ذخایر فسفوکراتین تجربه می‌کنند. مصرف

شاخص گلایسیمی چگونه محاسبه می شود

شاخص گلایسیمی چگونه محاسبه می شود

شاخص گلایسیمی چگونه محاسبه می شود با خوردن بخشی از غذایی که ۵۰ گرم کربوهیدرات دارد و آن هم توسط ده فرد سالم و تندرست یا بیشتر خورده شود، مقدار GI غذا سنجیده می شود. برای مثال برای آزمون سیب زمینی تنوری، باید ۲۵۰ گرم سیب زمینی بخورید که حاوی ۵۰ گرم کربوهیدرات می باشد.