طبقه بندی اختلالات خوردنی

طبقه بندی اختلالات خوردنی

طبقه بندی اختلالات خوردنی اختلالات خوردنی، واژه های معمولی است که از پیوستاری (طیفی) شکل می‌گیرد که یک سر آن رفتارهای خوردنی غیر طبیعی و سر دیگرش رفتارهای خوردنی زیانبارند که به غلط برای کاهش وزن یا باقی ماندن در وزنی کمتر از وزن بدن طبیعی، استفاده میشود. طبقه بندی اختلالات خوردنی ۱- بی اشتهایی

مطالعات انجام شده در زمینه امگا ۳

مطالعات انجام شده در زمینه امگا ۳

  مطالعات انجام شده در زمینه امگا ۳ نتایج ارزیابی کننده اثربخشی امگا ۳ بر التهاب ناشی از آسیب تمرینی و ورزشی در حال حاضر محدود و عموماً دو پهلو هستند، با وجود این برخی داده‌های حیوانی و انسانی حاضر امیدبخش می باشند. برای مثال، مطالعه انسانی کوچک تصادفی دوسوکور دریافت که یک پروتکل مصرف

رادیکال های آزاد

رادیکال های آزاد

رادیکال های آزاد رادیکالهای آزاد گونه هایی اند که می توانند به طور مستقل وجود داشته باشند و حاوی دست کم یک الکترون جفت نشده در پوسته خارجی خود می باشند و به طور قراردادی با یک نقطه سیاه رنگ نشان داده می شوند  R۰ که جایگاه الکترون جفت نشده را نشان میدهد. برای مثال

خوردن ملاتونین و تنظیم ساعت خواب بدن

خوردن ملاتونین و تنظیم ساعت خواب بدن

  خوردن ملاتونین و تنظیم ساعت خواب بدن آیا خوردن ماده ای مثل ملاتونین می‌تواند بر تنظیم ساعت خواب بدن تاثیر بگذارد؟ خوردن ملاتونین – در قالب قرص – میتواند باعث جلو رفتن یا تاخیر در ساعت خواب بدن با توجه به زمانی شود که قرص خورده میشود. روند تغییرات انجام شده مخالف جهت تغییراتی

آسپارتات و تحقیقات انجام شده

آسپارتات و تحقیقات انجام شده

آسپارتات و تحقیقات انجام شده در حالی که تحقیقات اولیه، طرفدار مکمل سازی آسپارتات برای افزایش استقامت بودند، تحقیقات عمدتآ بر پایه پژوهش های حیوانی بود و آسپارتات در ترکیب با دیگر مواد مغذی مانند منیزیم و پتاسیم یا آرژنتین استفاده شده بود. این امر، نتیجه گیری را در خصوص درصد عموم سخت می‌کند، در

فعالیت ورزشی در سرما

فعالیت ورزشی در سرما

فعالیت ورزشی در سرما بر خلاف بیماری هایی گرمایی، بسیاری از آسیب‌های ناشی از سرما می توانند با کنترل رفتار هنگام فعالیت ورزشی، رخ ندهند. انسان می تواند با پوشش مناسب، خودش را در مقابل خطرهای سرمایی ایمن کند و از گزند محیط آسیب رسان در امان بماند. امروزه با پیشرفت هایی که در طراحی