زمان خوردن کربوهیدرات‌ها پیش ‌از تمرینات یا مسابقه استقامتی

زمان خوردن کربوهیدرات‌ها پیش ‌از تمرینات یا مسابقه استقامتی

زمان خوردن کربوهیدرات‌ها پیش ‌از تمرینات یا مسابقه استقامتی زمان ایده‌آل مصرف کربوهیدرات‌ها پیش‌از فعالیت ورزشی مورد شک و تردید است. توصیه قوی آن است که غذاهای پر کربوهیدرات ۲ تا ۴ ساعت مانده به فعالیت ورزشی خورده شود و در ضمن از خوردن کربوهیدرات‌ها به ‌ویژه غذاها یا نوشابه‌های با شاخص قندی زیاد مثل

خوردن کربوهیدرات پس‌ از فعالیت ورزشی استقامتی

خوردن کربوهیدرات پس‌ از فعالیت ورزشی استقامتی

  خوردن کربوهیدرات پس‌ از فعالیت ورزشی استقامتی کربوهیدرات‌ها برای بازیافت پس ‌از فعالیت ورزشی استقامتی خیلی مهم اند. تکرار جلسات فعالیت ورزشی طولانی‌ مدت می‌تواند ذخایر گلیکوژن عضله را تخلیه کند نکته اگر ذخایر گلیکوژن جایگزین نشوند، عملکرد در جلسات تمرینی یا رقابتی بعدی مختل می‌شود. کربوهیدرات‌ها باید بلافاصله پس ‌از فعالیت ورزشی در

مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت‌های استقامتی

مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت‌های استقامتی

مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت‌های استقامتی آیا ورزشکاران استقامتی باید هنگام فعالیت‌های استقامتی کربوهیدرات بخورند؟ با تخلیه ذخایر گلیکوژن بدن، عضلات تا حد بسیار زیادی به گلوکز خون به ‌عنوان سوخت به‌ ویژه پس ‌از ۲ تا ۴ ساعت فعالیت بدنی و تداومی متکی می‌شوند. برای ثابت نگه‌ داشتن گلوکز خون مورد نیاز اکسیداسیون و تداوم

تاثیر خوردن پروتئین پیش ‌از فعالیت‌های استقامتی

تاثیر خوردن پروتئین پیش ‌از فعالیت‌های استقامتی

تاثیر خوردن پروتئین پیش ‌از فعالیت‌های استقامتی اگر غذاهای پر پروتئین در قالب یک وعده غذایی، ۲ تا ۴ ساعت پیش‌ از شروع فعالیت ورزشی استقامتی خورده شوند، در احساس اشباع و کندی فرآیند هضم و جذب مؤثراند و در نتیجه مقادیر انرژی را برای یک دوره زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند. همچنین برخی مطالعات

مصرف پروتئین هنگام فعالیت استقامتی

مصرف پروتئین هنگام فعالیت استقامتی

مصرف پروتئین هنگام فعالیت استقامتی همواره ورزشکاران رشته های استقامتی می پرسند آیا پروتئین‌ها هنگام فعالیت‌های استقامتی باید خورده شوند؟؟ تعداد قابل ‌توجهی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند هنگام فعالیت ورزشی، اسیدهای آمینه از عضلات ترشح، اکسید و فراخوان می‌شوند. بنابراین، این‌ موضوع استفاده و اهمیت پروتئین هنگام فعالیت‌های استقامتی را نشان می‌دهد. بیشتر این مطالعات

مصرف پروتئین پس از فعالیت ورزشی استقامتی

مصرف پروتئین پس از فعالیت ورزشی استقامتی

مصرف پروتئین پس از فعالیت ورزشی استقامتی آیا پروتئین برای بازیافت پس ‌از فعالیت ورزشی استقامتی ضروری است؟؟ هر چند خوردن پروتئین‌ها به‌ اندازه خوردن کربوهیدرات‌ها خیلی مهم نیست، ولی خوردن پروتئین پس ‌از فعالیت ورزشی استقامتی به فرایند بازیافت کمک می‌کند. چندین عمل را به خوردن پروتئین پس‌ از ورزش استقامتی نسبت داده‌اند که