چرا ویتامین‌های B برای ورزشکاران استقامتی مهم اند؟

چرا ویتامین‌های B برای ورزشکاران استقامتی مهم اند؟

چرا ویتامین‌های B برای ورزشکاران استقامتی مهم اند؟ ویتامین‌های B به ‌ویژه تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین، در مسیرهای تولید انرژی درگیر می‌شوند و بنابراین ورزشکاران استقامتی به مقادیر بیشتری از آن‌ها نیاز دارند. تیامین، در تبدیل و مصرف گلیکوژن برای انرژی و کاتابولیسم اسیدهای آمینه شاخه‌دار ایفای نقش می‌کنند. ریبوفلاوین، در تولید انرژی از کربوهیدرات،

چرا آهن برای ورزشکاران استقامتی مهم است؟

چرا آهن برای ورزشکاران استقامتی مهم است؟

چرا آهن برای ورزشکاران استقامتی مهم است؟ به‌ خوبی معلوم شده ‌است که آهن به تولید ترکیبات ضروری انتقال و مصرف اکسیژن میوگلوبین و هموگلوبین کمک می‌کند و در نتیجه برای فعالیت‌های هوازی و تمرینات استقامتی بسیار مهم است. به دلیل ماهیت ورزش‌های استقامتی، ورزشکاران دفع آهن را تجربه می‌کنند. هماتوری یا وجود هموگلوبین یا