هورمون‌های تیروئیدی و پاسخ به فعالیت ورزشی

هورمون‌های تیروئیدی و پاسخ به فعالیت ورزشی

هورمون‌های تیروئیدی و پاسخ به فعالیت ورزشی غده تیروئید سه هورمون ترشح می‌کند. کلسی‌تونین توسط سلول‌های پیرافولیکولی ترشح می‌شود و در تنظیم تعادل کلسیم درگیر می‌شود. غده تیروئید همچنین تیروکسین تیفوس (T4) و تری یدوتیرونین (T3) را نیز ترشح می‌کند. این هورمون‌ها از ید و اسید آمینه تیروزین ساخته می‌شود. ترشح این هورمون‌ها توسط هورمون

هورمون‌های تنظیمی مایعات

هورمون‌های تنظیمی مایعات

هورمون‌های تنظیمی مایعات حفظ مایعات بدن و تعادل الکترولیت‌ها از راه سیستم درون‌ریز تنظیم می‌شوند. این‌ موضوع از اهمیت زیادی هنگام فعالیت ورزشی طولانی‌ مدت یا انجام فعالیت ورزشی در محیط داغ یعنی زمانی‌ که افراد در معرض خطر زیاد دهیدراسیون (دفع آب بدن از طریق تعریق فراوان) هستند، برخوردار است. در تلاش به ‌منظور

کاتکولامین‌ها و پاسخ به فعالیت ورزشی

کاتکولامین‌ها و پاسخ به فعالیت ورزشی

کاتکولامین‌ها و پاسخ به فعالیت ورزشی کاتکولامین‌ها (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین) توسط مغز فوق کلیوی غدد فوق کلیوی ترشح می‌شوند و به ‌طور کامل از سوی درون دادهای اعصاب سمپاتیک کنترل می‌شوند. اپی‌نفرین، ۸۰ درصد کل کاتکولامین ترشحی از مغز فوق کلیوی را تشکیل می‌دهد. درحالیکه بیشتر نوراپی‌نفرین موجود در خون از نورون‌های سمپاتیک ترشح

انسولین و پاسخ به فعالیت ورزشی

انسولین و پاسخ به فعالیت ورزشی

انسولین و پاسخ به فعالیت ورزشی انسولین، هورمونی پروتئینی است که توسط سلول‌های بتای جزایر لانگرهانس موجود در لوزالمعده ترشح می‌شود. عمل اصلی انسولین عبارت است از تنظیم متابولیسم گلوکز در همه بافت‌ها به‌ جز مغز. این بدان معنی است که برداشت گلوکز توسط چربی و بافت عضلانی (هر دو) تسهیل و افزایش می‌یابد. گلوکزی

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات از زمانی ‌که به ‌خوبی ثابت شده ‌است که کربوهیدرات می‌تواند عملکرد و برگشت به حالت اولیه یک ورزشکار را بالا ببرد، تحقیقات مدرن امروزی بر خصوصیات و ارزیابی بهتر نوع، ترکیب و میزان کربوهیدرات برای ارسال مؤثرتر انرژی به عضلات در حال کار ورزشکار تمرکز کرده‌اند (به‌عنوان مثال،

پاسخ کورتیزول به فعالیت ورزشی

پاسخ کورتیزول به فعالیت ورزشی

پاسخ کورتیزول به فعالیت ورزشی پاسخ کوتاه‌ مدت کورتیزول به یک جلسه تمرین مقاومتی به ‌نظر می‌رسد که با حجم تمرین‌ها در ارتباط باشد. در وزنه‌ برداران نخبه‌ای که با ۲۰ ست با ۱ تکرار بیشینه را اجرا کرده بودند، غلظت کورتیزول آن‌ها نسبت به میزان استراحتی، افزایش نداشته ‌است. با وجود این، زمانی‌ که