اکدی استروئیدها

اکدی استروئیدها

اکدی استروئیدها نام‌های دیگر، اکدی استرون، ۲۰-بتا-هیدروکسی اکدی استرون، اکدیستن، اکدیسون، ایزو اینوکو استرون این مکمل از چه تشکیل شده‌است: ۳ دسته هورمون استروئیدی وجود دارد. آشناترین آن‌ها، هورمون‌های استروئیدی مهره‌ داران همچون آندروژن‌ها و استروژن‌ها، پروژسترون و … هستند. بااین‌حال، طبقه‌ی دوم هورمون‌های افزایش‌ دهنده رشد بنام برسینولاید شناخته می‌شوند که می‌توان آن‌ها را

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی از آنجا که بدن برای تولید انرژی به چربی‌ها متکی است و انرژی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی زیاد است، ممکن است به‌ غلط چنین تصور شود که چربی دریافتی باید اهمیت زیادی در رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی داشته باشد. معدود مطالعاتی نشان داده‌اند تمرین‌های استقامتی باعث سازگاری‌های متابولیکی می‌شوند که