مطالعات انجام شد مصرف مکمل پروبیوتیک در ورزشکاران

مطالعات انجام شد مصرف مکمل پروبیوتیک در ورزشکاران

  مطالعات انجام شد مصرف مکمل پروبیوتیک در ورزشکاران نتایج بررسی تاثیر مصرف مکمل پروبیوتیک، امید بخش می باشد، اگرچه زمانی که روی جمعیت‌های ورزشکار تمرکز میشود، طیف گسترده‌ای از نتایج وجود دارد. برای مثال، مطالعه حاضر دوسوکور کنترل شده با دارونما از دوچرخه سواران رقابتی داشتن هرگونه تمایل مشخص بین بیماران دارای عفونت دستگاه

وضعیت آهن و عملکرد ورزشی

وضعیت آهن و عملکرد ورزشی

  وضعیت آهن و عملکرد ورزشی ورزشکاران دلیل خوبی برای نگران بودن در مورد وضعیت آهن دارند، زیرا ظرفیت حمل اکسیژن و عملکرد آنزیم های اکسایشی، سازه های بسیار مهمی در عملکرد جسمانی هستند. فقر آهن یکی از رایجترین کمبود های مواد مغذی در عموم مردم است و بدهی است که فقر آهن و کم

مکمل پتاسیم

مکمل پتاسیم

ورزشکاران از بهبود عملکرد عضله، از جمله محافظت در برابر گرفتگی عضلانی و افزایش استقامت عضلانی سود خواهند برد.؛
مطالعات انجام شده در زمینه کوئرستین

مطالعات انجام شده در زمینه کوئرستین

  مطالعات انجام شده در زمینه کوئرستین در حالی که بیشتر تحقیقات بر کوئرستین در ابتدای راه و عمدتاً در خارج از بدن یا روی حیوانات هستند، فواید سلامتی و عملکردی این فلاونوئید  با وجود قابل توجه و ملموس بودن در متغیرهای چندگانه، ممکن است اثرات مثبتی بر عملکرد استقامتی داشته باشند. برای مثال، یک

سازوکارهای عمل کراتین

سازوکارهای عمل کراتین

  سازوکارهای عمل کراتین چندین ساز و کار که از راه آنها کراتین آثارش را اعمال می کند، پیشنهاد شده است : واضح ترین توجیه، افزایش PCr موجود به ویژه در تارهای عضلانی نوع ۲ است. شواهد نشان می دهد افزایش ذخایر PCr در عضله، عملکرد انقباض را با حفظ نوسازی ATP گسترش می دهد.

تحقیقات انجام شده در بهترین مکمل های پروتئین

تحقیقات انجام شده در بهترین مکمل های پروتئین

تحقیقات انجام شده در بهترین مکمل های پروتئین اکثر داده‌های اخیر ارزیابی کننده پروتئین و عملکرد بر توانایی میزان جذب و متعاقب آن تحویل اسیدهای آمینه به عضلات در اجرا و برگشت به حالت اولیه تمرکز داشته اند. برای مثال، تحقیقات تصادفی دوسوکور ارائه شده در کنفرانس زیست شناسی تجربی سال ۲۰۱۲ در سن دیگو،