بی اشتهایی عصبی و ورزشی

بی اشتهایی عصبی و ورزشی

ویژگی بی اشتهایی عصبی و ورزشی، مصرف کم غذا به دلیل ترس از چاق شدن می باشد. پیامد این امر کاهش وزن است که ورزشکاران را در معرض تهدید جدی سلامتی قرار می دهد.؛
مکمل رودیولا رزی

مکمل رودیولا رزی

ادعا می شود RR، بسیاری از زمینه های عملکرد ورزشی از جمله، سرعت، قدرت، عضله سازی، ذخایر انرژی و زمان ریکاوری (برگشت به حالت اولیه) می‌شود.؛
کلسیم Ca

کلسیم Ca

  کلسیم Ca حدود ۹۹ درصد کلسیم بدن در استخوانها و دندانها قرار دارد که برای ساخت و حفظ قدرت آنها ضروری می‌باشد. یک درصد باقی مانده کلسیم بدن را می‌توان در بافتها و مایعات بدن پیدا نمود که در فرآیند لخته شدن خون و انقباض عضلات شرکت می کند. برای جذب کلسیم مواد غذایی

بهتر شدن عملکرد ورزشی بر اثر مصرف ویتامین اضافی

بهتر شدن عملکرد ورزشی بر اثر مصرف ویتامین اضافی

  بهتر شدن عملکرد ورزشی بر اثر مصرف ویتامین اضافی این شواهد در مورد همه ویتامین ها یکسان نیست ، بنابراین آخرین یافته ها در این باره به شرح زیر خلاصه می شود : با وجود اهمیت ویتامین های A و D در رشد و تکامل استخوان ها هیچ پژوهشی از مصرف مکمل های ویتامین

دلیل هموگلوبین کمتر از حد مطلوب در ورزشکاران

دلیل هموگلوبین کمتر از حد مطلوب در ورزشکاران

  دلیل هموگلوبین کمتر از حد مطلوب در ورزشکاران دلایل هموگلوبین کمتر از حد مطلوب عبارتند از : اثر رقیق شدگی : بسیاری از ورزشکاران تمرین کرده، سدیم و در نتیجه آب را در خونشان حبس می کنند. این گسترش حجم خون، حجم اجزایی خون و از جمله هموگلوبین را رقیق میکند این رفیق شدگی

عارضه های قلبی عروقی وابسته به پرخوری و زیاد خوری

عارضه های قلبی عروقی وابسته به پرخوری و زیاد خوری

  عارضه های قلبی عروقی وابسته به پرخوری و زیاد خوری معمولا عارضه های قلبی عروقی وابسته به پرخوری و خارج کردن غذا از بدن نسبت به بی تعادلی های الکترولیتی ناشی از پرخوری جنبه ثانویه دارد. افرادی که زیاد از خلط آور های گیاهی استفاده می‌کنند احتمالاً به التهاب میوکاردی (التهاب لایه میانی عضله