کراتینین

کراتینین

کراتینین سرم به همراه BUN برای ارزیابی عملکرد کلیه استفاده می شود. کراتینین ادراری برای ارزیابی وضعیت پروتئین سوماتیک (عضله) استفاده می شود.؛
شهد زنبور عسل

شهد زنبور عسل

این ماده یک معجون سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه است که استقامت را افزایش داده، آسیب رادیکال های آزاد را کاهش داده، به کنترل وزن کمک کرده، طول عمر را افزایش داده و از آسم جلوگیری می کند.؛
روغن ریشه گندم

روغن ریشه گندم

روغن ریشه گندم برگرفته از رویان گندم و سرشار از لینولئیک اسید، ویتامین E و اکتاکسانول (اتانول جامد سفید رنگ دارای آثار نیروزایی) است.؛
روغن ماهی

روغن ماهی

تغذیه روغن ماهی و تمرینهای ورزشی به افزایش VO ²max منجر می شود.؛