متیل سولفونیل متان MSM

متیل سولفونیل متان MSM

متیل سولفونیل متان MSN مکانسیم های چندگانه ای دارد که بواسطه آن ها می تواند مزایایی برای آرتروز مفاصل فراهم کند.؛
فعالیت ورزشی هوازی در گرما

فعالیت ورزشی هوازی در گرما

  زمانی که فعالیت ورزشی در گرما انجام میشود، حداکثر فعالیت ظرفیت هوازی ورزشکاران کاهش می یابد. به نظر می رسد کاهش صرف نظر از وضعیت سازگاری گرمایی یا آمادگی جسمانی فرد رخ می دهد، هنگام فعالیت ورزشی در گرما نه تنها توازن هوازی کاهش می یابد، بلکه زمان رسیدن به درماندگی نیز کاهش می

فعالیت ورزشی بی هوازی در گرما

فعالیت ورزشی بی هوازی در گرما

  فعالیت ورزشی بی هوازی در گرما مطالعات نسبتآ اندکی که فعالیت های ورزشی بی هوازی را درگرما بررسی کرده اند. نوعآ تغییری را در عملکرد قدرتی یا توانی مشاهده نکرده اند. یا گزارش کرده اند، عملکرد قدرتی یا توانی در هوای گرم افزایش می یابد. پژوهشگری با استفاده از غوطه وری در آب گرم

اینوزین

اینوزین

ورزشکاران ممکن است از توسعه انرژی و استقامت در طول تمرینات و مسابقه بهرمند شوند.؛
نارینین

نارینین

  نارینین – نارنجینین مرکبات به ویژه گریپ فروت، محتوی یک فلاونوئید شناخته شده به عنوان نارینین هستند. نارینین، علت اصلی تلخی در مرکبات است و دربدن به نارنجینین تبدیل می شود. برای ده ها سال گریپ فروت، به عنوان یک میوه مفید برای کاهش وزن شناخته می شده است. ادعا می شود رژیم غذایی