قارچ ریشی از چاقی جلوگیری می کند

قارچ ریشی از چاقی جلوگیری می کند

آنچه کشف شده این است که قارچ ریشی به عنوان یک پریبیوتیک منحصر به فرد عمل می کند تا ترکیب میکروبی روده را به گونه ای تغییر دهد که به کاهش وزن بیولوژیکی کمک کند.؛
اسید آلفا لینولنیک (ALA)

اسید آلفا لینولنیک (ALA)

اسید آلفا لینولنیک با کمک به حفظ ریتم طبیعی قلب و پمپاژ، خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می دهد.؛
ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)

ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)

EPA از لخته شدن آسان خون جلوگیری می کند، سطح تری گلیسیرید خون را کاهش می دهد و اثراتی دارد که ممکن است درد و تورم را کاهش دهد.؛
دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)

دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)

DHA نقش کلیدی در رشد چشم و بافت های عصبی دارد. DHA همچنین ممکن است با کاهش ضخامت خون، کاهش تورم (التهاب) و کاهش سطح تری گلیسیرید خون، خطر بیماری قلبی و گردش خون را کاهش دهد.؛