ملاحظاتی برای دریافت مایعات در ورزشکاران

ملاحظاتی برای دریافت مایعات در ورزشکاران

  ملاحظاتی برای دریافت مایعات در ورزشکاران مطالعات نشان داده‌اند در ورزشکارانی که درجه‌ای از آبزدایی ارادی را تجربه می‌کنند، حتی با وجود در دسترس بودن مایعات، حجم خون کاهش می‌یابد و عملکرد به ‌طور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. زمانی‌ که ورزشکاران در معرض گرمای زیاد قرار می‌گیرند (که به ‌طور طبیعی باید در

اهمیت آب در بدن

اهمیت آب در بدن

اهمیت آب در بدن آب به‌ خاطر بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی که در بدن رخ می‌دهند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بنابراین، جای تعجب نیست که محتوای آب بدن برای اجرای ورزشی یک اصل است. به‌عبارت ‌دیگر، می‌توان گفت آب حیاتی‌ترین عامل در عملکرد ورزشی است که اغلب اوقات از سوی ورزشکاران نادیده گرفته می‌شود.

نقش مهم آب در بدن

نقش مهم آب در بدن

  نقش مهم آب در بدن سه نقش مهم آب در بدن کدام اند؟ آب به عنوان یک حلال عمل می کند. به همین دلیل، مواد غذایی گوناگون، هورمون ها و حتی آنتی بادی ها به وسیله آب موجود در پلاسمای خون عمل حمل می شوند. همچنین، محصول های زایدی که به وسیله سلول ها

مکمل گلیسرول یک عامل آبرسانی

مکمل گلیسرول یک عامل آبرسانی

  آیا مکمل گلیسرول یک عامل آبرسانی است ؟ زمانیکه گلیسرول با حجم آب نسبتاً زیادی خورده می‌شود (۱ تا ۲ لیتر)، گلیسرول جذب آب را گسترش می‌دهد و احتباس آب در فضای برون سلولی به ویژه در پلاسما را زیاد میکند.  این عمل ممکن است از راه دو ساز و کار محقق شود: گلیسرول

جذب آب

جذب آب

  جذب آب بیشتر آب در روده کوچک (۹۹ درصد) و اغلب در دوازدهه (۷۲ درصد) و از طریق انتشار ساده جذب میشود. جذب آب بر اساس قانون اسمز انجام میشود. غشایی که به مواد محلول نفوذ ناپذیر و به آب نفوذ ناپذیر است، دو بخش را با مقدار آب یکسان و مواد محلول مختلف

روده بزرگ و باز جذب مایعات و الکترولیت ها

روده بزرگ و باز جذب مایعات و الکترولیت ها

  روده بزرگ و باز جذب مایعات و الکترولیت ها حرکت روده ای همانند سایر بخش های لوله گوارش، روده بزرگ نیز دیوارهای عضلانی دارد. در روده بزرگ، لایه عضلانی صاف طولی عضلات خارجی جمع می شوند و سه نوار موسوم به تانیا کولی را تشکیل می دهند. هنگامی که این عضلات منقبض شوند، روده