کد خبر : 3943
تاریخ انتشار : جمعه 1 دسامبر 2023 - 0:54

فلودندرون – Phellodendron amurense

فلودندرون – Phellodendron amurense

فلودندرون – Phellodendron amurense نام های دیگر: پوست چوب پنبه آمور، درخت چوب پنبه آمور، آمور کورکتری بررسی اجمالی فلودندرون (Phellodendron amurense) درخت چوب‌ پنبه – گیاهی است که در مناطق گرمسیری آسیا یافت می شود. از پوست ضخیم آن برای تهیه دارو استفاده می شود. حاوی بربرین است. برخی از مواد شیمیایی موجود در

فلودندرون – Phellodendron amurense

نام های دیگر: پوست چوب پنبه آمور، درخت چوب پنبه آمور، آمور کورکتری

بررسی اجمالی

فلودندرون (Phellodendron amurense) درخت چوب‌ پنبه – گیاهی است که در مناطق گرمسیری آسیا یافت می شود. از پوست ضخیم آن برای تهیه دارو استفاده می شود. حاوی بربرین است.

برخی از مواد شیمیایی موجود در فلودندرون ممکن است قرمزی و تورم را کاهش دهند. بربرین موجود در فلودندرون ممکن است سطح قند و کلسترول خون را کاهش دهد و همچنین از کبد محافظت کند. اما بربرین نیز می تواند مضر باشد.

مردم از فلودندرون برای آکنه، دیابت، چاقی، آرتروز، استرس و بسیاری از شرایط دیگر استفاده می کنند، اما هیچ مدرک علمی خوبی برای حمایت از این موارد وجود ندارد.

موارد استفاده و اثربخشی، اثرات جانبی

در صورت مصرف خوراکی: فلودندرون در صورت استفاده کوتاه مدت همراه با سایر مواد احتمالاً بی خطر است. اما اطلاعات قابل اعتماد کافی برای دانستن اینکه آیا فلودندرون بی خطر است یا چه عوارض جانبی ممکن است در صورت استفاده به عنوان یک عنصر وجود داشته باشد وجود ندارد.

هنگامی که روی پوست استفاده می شود: فلودندرون در صورت استفاده کوتاه مدت احتمالاً بی خطر است.

در صورت مصرف خوراکی: فلودندرون در صورت استفاده کوتاه مدت همراه با سایر مواد احتمالاً بی خطر است. اما اطلاعات قابل اعتماد کافی برای دانستن اینکه آیا فلودندرون بی خطر است یا چه عوارض جانبی ممکن است در صورت استفاده به عنوان یک عنصر وجود داشته باشد وجود ندارد.

هنگامی که روی پوست استفاده می شود: فلودندرون در صورت استفاده کوتاه مدت احتمالاً بی خطر است.

بارداری: زمانی که فلودندرون در دوران بارداری از راه خوراکی مصرف شود، احتمالاً خطرناک است. فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است که می تواند از جفت عبور کند و به جنین آسیب برساند.

شیردهی: فلودندرون زمانی که از طریق دهان در دوران شیردهی مصرف شود، احتمالاً خطرناک است. حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین می تواند از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شود و باعث آسیب مغزی در نوزادان شود.

کودکان: زمانی که فلودندرون از طریق دهان به نوزادان تازه متولد شده داده شود، احتمالاً خطرناک است. این ماده حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است که می تواند باعث آسیب مغزی به خصوص در نوزادان نارس مبتلا به زردی شود.

سطوح بالای بیلی روبین: بیلی روبین یک ماده شیمیایی است که با تجزیه گلبول های قرمز قدیمی تولید می شود. به طور معمول توسط کبد برداشته می شود. فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است از دفع سریع بیلی روبین کبد جلوگیری کند. این می تواند باعث مشکلات مغزی در افرادی با سطوح بالای بیلی روبین شود. از مصرف خودداری کنید.

فلودندرون – Phellodendron amurense

در این ترکیب محتاط باشید

سیکلوسپورین (Neoral، Sandimmune) با فلودندرون تعامل دارد

بدن سیکلوسپورین را تجزیه می کند تا از شر آن خلاص شود. فلودندرون ممکن است سرعت تجزیه سیکلوسپورین را در بدن کاهش دهد. مصرف فلودندرون همراه با سیکلوسپورین ممکن است احتمال عوارض جانبی را افزایش دهد.

داروهای تغییر یافته توسط کبد (سوبستراهای سیتوکروم P450 3A4 (CYP3A4)) با فلودندرون تداخل دارند.

برخی از داروها توسط کبد تغییر یافته و تجزیه می شوند. فلودندرون ممکن است سرعت تجزیه این داروها توسط کبد را تغییر دهد. این می تواند اثرات و عوارض جانبی این داروها را تغییر دهد.

دکسترومتورفان با فلودندرون تعامل دارد.

فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است سرعت تجزیه دکسترومتورفان را در بدن کاهش دهد. این ممکن است اثرات و عوارض جانبی دکسترومتورفان را افزایش دهد.

لوزارتان (کوزار) با فلودندرون تعامل دارد.

کبد لوزارتان را فعال می کند تا کار کند. فلودندرون ممکن است سرعت فعال شدن لوزارتان توسط بدن را کاهش دهد که ممکن است اثرات لوزارتان را کاهش دهد.

داروهای تغییر یافته توسط کبد (سوبستراهای سیتوکروم P450 2C9 (CYP2C9)) با فلودندرون تداخل دارند.

برخی از داروها توسط کبد تغییر یافته و تجزیه می شوند. فلودندرون ممکن است سرعت تجزیه این داروها توسط کبد را تغییر دهد. این می تواند اثرات و عوارض جانبی این داروها را تغییر دهد.

داروهای تغییر یافته توسط کبد (سوبستراهای سیتوکروم P450 2D6 (CYP2D6)) با فلودندرون تداخل دارند.

برخی از داروها توسط کبد تغییر یافته و تجزیه می شوند. فلودندرون ممکن است سرعت تجزیه این داروها توسط کبد را تغییر دهد. این می تواند اثرات و عوارض جانبی این داروها را تغییر دهد.

فلودندرون – Phellodendron amurense

داروهای دیابت (داروهای ضد دیابت) با فلودندرون تداخل دارند.

فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است سطح قند خون را کاهش دهد. مصرف فلودندرون همراه با داروهای دیابت ممکن است باعث کاهش بیش از حد قند خون شود. قند خون خود را به دقت کنترل کنید.

داروهای فشار خون بالا (داروهای ضد فشار خون) با فلودندرون تداخل ذارند.

فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است فشار خون را کاهش دهد. مصرف فلودندرون همراه با داروهایی که فشار خون را کاهش می دهند ممکن است باعث کاهش بیش از حد فشار خون شود. فشار خون خود را از نزدیک کنترل کنید.

داروهایی که لخته شدن خون را کند می کنند (داروهای ضد انعقاد / ضد پلاکت) با فلودندرون تداخل دارند.

فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است لخته شدن خون را کند کند. مصرف فلودندرون همراه با داروهایی که لخته شدن خون را نیز کند می کنند، ممکن است خطر کبودی و خونریزی را افزایش دهد.

متفورمین (گلوکوفاژ) با فلودندرون تعامل دارد.

فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است میزان متفورمین را در بدن افزایش دهد. این ممکن است عوارض و عوارض آن را افزایش دهد. به نظر می رسد این تداخل زمانی رخ می دهد که بربرین حدود ۲ ساعت قبل از متفورمین مصرف شود. به نظر نمی رسد مصرف همزمان بربرین و متفورمین باعث افزایش میزان متفورمین در بدن شود.

فلودندرون – Phellodendron amurense

میدازولام (Versed) با فلودندرون تعامل دارد.

بدن میدازولام را تجزیه می کند تا از شر آن خلاص شود. فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین می تواند سرعت تجزیه بدن را کاهش دهد. این ممکن است اثرات و عوارض جانبی میدازولام را افزایش دهد.

پنتوباربیتال (نمبوتال) با فلودندرون تعامل دارد.

پنتوباربیتال دارویی است که می تواند باعث خواب آلودگی شود. فلودندرون همچنین ممکن است باعث خواب آلودگی و خواب آلودگی شود. مصرف فلودندرون با پنتوباربیتال ممکن است باعث خواب آلودگی بیش از حد شود.

داروهای آرام بخش (مضعف کننده های CNS) با فلودندرون تداخل دارند.

فلودندرون ممکن است باعث خواب آلودگی و کندی تنفس شود. برخی از داروها به نام آرام بخش نیز می توانند باعث خواب آلودگی و کندی تنفس شوند. مصرف فلودندرون همراه با داروهای آرام بخش ممکن است باعث مشکلات تنفسی و/یا خواب آلودگی بیش از حد شود.

فلودندرون – Phellodendron amurense

تاکرولیموس (Prograf) با فلودندرون تعامل دارد.

تاکرولیموس توسط کبد از بدن خارج می شود. فلودندرون حاوی ماده شیمیایی به نام بربرین است. بربرین ممکن است توانایی بدن برای حذف تاکرولیموس را کاهش دهد. این ممکن است اثرات و عوارض جانبی تاکرولیموس را افزایش دهد.

دوز

فلودندرون اغلب توسط بزرگسالان در محصولات ترکیبی از طریق دهان مصرف می شود. همچنین در ماسک‌ها، پمادها و محلول‌های موضعی روی پوست استفاده می‌شود. با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی صحبت کنید تا بدانید چه نوع محصول و دوز ممکن است برای یک بیماری خاص بهترین باشد.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.