مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین

مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین

مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین دو گروه از دانشمندان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، شواهد علمی سینفرین در کاهش وزن را بررسی کردند. در سال ۲۰۰۴ نتیجه‌گیری شد سینفرین در کمک به کاهش وزن مؤثر بود و تنها در میزان مصرف بالا، اثر لیپولیتیک (چربی سوز) داشت (فوگ – برمن و مایرز). این امر،

مطالعات انجام ‌شده در زمینه آغوز

مطالعات انجام ‌شده در زمینه آغوز

مطالعات انجام ‌شده در زمینه آغوز برای سلامتی کلی ورزشکاران و همچنین ترکیبات افزایش دهنده رشد و ضد بیماری است که تصور می شود، سرعت زمان برگشت به حالت اولیه در طول دوره های شدید تمرین و مسابقه را تسهیل می کند. حدود ۱۵۰گرم در لیتر آغوز (BC) محتوی ۳-۴ برابر پروتئین بیشتر، نسبت به شیر

مطالعات انجام ‌شده در زمینه رزوراترول

مطالعات انجام ‌شده در زمینه رزوراترول

مطالعات انجام ‌شده در زمینه رزوراترول چندین مطالعه حیوانی، آثاریی را نشان داده‌اند. برای مثال، موش‌های تغذیه شده با میزان ۴۰۰ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم رزوراترول در روز برای ۱۵ هفته، فوائدی از افزایش ظرفیت هوازی و زمان تمرین تا خستگی را در مقایسه با همتایان تغذیه نشده نشان دادند (لاگوگ و همکاران ۲۰۰۶). دیگر

مطالعات در زمینه HMB

مطالعات در زمینه HMB

مطالعات در زمینه HMB بتا – هیدروکسی – بتا – متیل بوتیرات (HMB)، مشتق از اسید آمینه لوسین و متابولیت آن، آلفا – کتوایزوکپروآت است. ماده نیروزای که شهرت زیادی به ویژه در میان بدنسازان دارد، که اعتقاد دارند HMB آثار آنابولیکی و لیپولیتیک ای – هر دو – را دارد. پژوهشهایی در دسترسی که

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم

مطالعات در زمینه بیکربنات سدیم هنگام فعالیت های ورزشی خیلی شدید عمدتاً در اثر افزایش اسید لاکتیک موجود در عضله و کمتر شدن PH عضله، یون هیدروژن انباشته می گردد. افزایش اسیدوز درون سلولی به کاهش نیروی تولیدی می انجامد که احتمالاً دلیل آن اختلال در زوج تحریک انقباض و چرخه پلی ارتباط و مهار

بتا آلانین

بتا آلانین

بتا آلانین بتا آلانین یک اسید آمینه است که به طور طبیعی در بدن سنتز می شود، بنابراین عنصری ضروری در رژیم غذایی نیست. این اسید آمینه، همانند اعمالی که بسیاری از اسیدهای آمینه در بیوسنتز پروتئین ها و آنزیم های اصلی دارند، نقش ندارد. اما به سنتز کارنوزین کمک می‌کند که یک  دی پپتید