مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین

مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین

مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین مطالعات تحقیقاتی، استفاده از مکمل لوسین را قبل ‌از تمرین، برای کاهش تخریب پروتئین و آسیب عضلانی و مصرف بعد از تمرین، جهت تحریک و افزایش سنتز پروتئین را حمایت می‌کنند. در نظر گرفتن پروتئین‌های کامل زمانی مهم است که این نتایج را ارزیابی می‌کنیم. مشخص ‌شده است پروتئین

مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین

مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین

مطالعات انجام‌ شده در زمینه سینفرین دو گروه از دانشمندان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، شواهد علمی سینفرین در کاهش وزن را بررسی کردند. در سال ۲۰۰۴ نتیجه‌گیری شد سینفرین در کمک به کاهش وزن مؤثر بود و تنها در میزان مصرف بالا، اثر لیپولیتیک (چربی سوز) داشت (فوگ – برمن و مایرز). این امر،

مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریشه مارال

مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریشه مارال

مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریشه مارال عقیده بر این است که اکدی استروئیدها ترکیبات فعال عمده مسئول جهت اثرات مفید ریشه مارال هستند و تحقیقات بر این خصوصیات تمرکز داشته‌اند. مطالعات حیوانی دریافته‌اند که اکدی استروئیدها مشتق‌ شده از ریشه مارال، می‌توانند رشد را ارتقا، توده‌ بدون چربی را افزایش و در برخی از

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات

مطالعات انجام ‌شده در زمینه کربوهیدرات از زمانی ‌که به ‌خوبی ثابت شده ‌است که کربوهیدرات می‌تواند عملکرد و برگشت به حالت اولیه یک ورزشکار را بالا ببرد، تحقیقات مدرن امروزی بر خصوصیات و ارزیابی بهتر نوع، ترکیب و میزان کربوهیدرات برای ارسال مؤثرتر انرژی به عضلات در حال کار ورزشکار تمرکز کرده‌اند (به‌عنوان مثال،

مطالعات انجام‌ شده در زمینه رودیولا رزی

مطالعات انجام‌ شده در زمینه رودیولا رزی

مطالعات انجام‌ شده در زمینه رودیولا رزی (RR) فواید نیروزایی (ارگوژنیک) مصرف مکمل حاد رودیولا رزی در مطالعات انسانی که خوب طراحی‌ شده باشند، نشان داده نشده‌ است؛ اگرچه گمان می‌شود که ناهماهنگی نتایج ممکن است با تفاوت در نیرومندی (توانایی) گیاه دارویی مرتبط باشد. بررسی بیشتر اطلاعات، به ‌ویژه با نگاه بر الگوهای مصرف

مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریبوفلاوین

مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریبوفلاوین

  مطالعات انجام ‌شده در زمینه ریبوفلاوین (ویتامین B2) شواهد بیوشیمیایی از کمبود ریبوفلاوین در جمعیت ورزشی گزارش شده ‌است که مطابق با کاهش عملکرد در فعالیت‌های پر شدت است و درعین ‌حال، مطالعات نتایج یکسانی نداشته ‌اند. برای مثال، یک مطالعه در کشف هر گونه تغییر ریبوفلاوین (ویتامین B2) خون در شناگران دانشگاهی با