چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

 چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی

چربی مورد نیاز ورزشکاران قدرتی توانی ورزشکاران قدرتی توانی هنگام عملکرد ورزشی شان، چربی بسیار کمی می‌سوزانند. اعمال عضلانی نیرومندی که از سوی ورزشکاران قدرتی توانی انجام می‌شود، انرژی مورد نیازشان از راه دستگاه‌های انرژی فسفاژن و بی‌هوازی تأمین می‌شود. آن‌ها برای تولید ATP به فراخوان چربی‌ها متکی نیستند، ولی آیا به آن معنی است

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی از آنجا که بدن برای تولید انرژی به چربی‌ها متکی است و انرژی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی زیاد است، ممکن است به‌ غلط چنین تصور شود که چربی دریافتی باید اهمیت زیادی در رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی داشته باشد. معدود مطالعاتی نشان داده‌اند تمرین‌های استقامتی باعث سازگاری‌های متابولیکی می‌شوند که

خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی

خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی

خوردن چربی هنگام فعالیت‌های استقامتی بر خلاف آثار منفی خوردن چربی هنگام فعالیت ورزشی استقامتی، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خوردن تری گلیسریدهای زنجیره متوسط (MCTs) می‌تواند برای ذخیره نگه‌داشتن ذخایر کربوهیدراتی آندوژنز (درون ‌زا) و افزایش عملکرد استقامتی مفید باشد. ادعا شده ‌است تری گلیسریدهای زنجیره متوسط می‌توانند به همان سرعت گلوکز درون‌ زا

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی ازآنجا که بدن برای تولید انرژی به چربی متکی است و انرژی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی زیاد است، ممکن است به ‌غلط چنین تصور شود که چربی دریافتی باید اهمیت زیادی در رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی داشته باشد. معدود مطالعاتی نشان داده‌اند تمرین‌های استقامتی باعث سازگاری‌های متابولیکی می‌شوند که بدن

جذب چربی ها

جذب چربی ها

جذب چربی ها بخش اعظم چربی رژیم غذایی را تری گلیسیرید ها (تری آسیل گلیسرول ها) تشکیل می دهند. طبیعت آب گریز به بروز مشکلاتی در هیدرولیز و جذب آن منجر می شود.  به جز هیدرولیز جزئی تری گلیسیرید های حاوی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه با لیپاز دهانی، بیشتر چربی های رژیم غذایی دست نخورده

هضم چربی ها

هضم چربی ها

  هضم چربی ها معمولاً حدود ۳۵ درصد کالری مصرفی از چربی ها تامین می شود. چربیها و کربوهیدراتها منابع اصلی تولید انرژی در بدن به شمار می روند. ارزش کالری یآی چربی ها ۹ کیلو کالری به ازای هر گرم است. بنابراین، فرد ۷۰ کیلوگرمی سالم باید روزانه ۹۰ تا ۱۰۰ گرم چربی مصرف