چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی

چربی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی ازآنجا که بدن برای تولید انرژی به چربی متکی است و انرژی مورد نیاز ورزشکاران استقامتی زیاد است، ممکن است به ‌غلط چنین تصور شود که چربی دریافتی باید اهمیت زیادی در رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی داشته باشد. معدود مطالعاتی نشان داده‌اند تمرین‌های استقامتی باعث سازگاری‌های متابولیکی می‌شوند که بدن

جذب چربی ها

جذب چربی ها

جذب چربی ها بخش اعظم چربی رژیم غذایی را تری گلیسیرید ها (تری آسیل گلیسرول ها) تشکیل می دهند. طبیعت آب گریز به بروز مشکلاتی در هیدرولیز و جذب آن منجر می شود.  به جز هیدرولیز جزئی تری گلیسیرید های حاوی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه با لیپاز دهانی، بیشتر چربی های رژیم غذایی دست نخورده

هضم چربی ها

هضم چربی ها

  هضم چربی ها معمولاً حدود ۳۵ درصد کالری مصرفی از چربی ها تامین می شود. چربیها و کربوهیدراتها منابع اصلی تولید انرژی در بدن به شمار می روند. ارزش کالری یآی چربی ها ۹ کیلو کالری به ازای هر گرم است. بنابراین، فرد ۷۰ کیلوگرمی سالم باید روزانه ۹۰ تا ۱۰۰ گرم چربی مصرف